PRZEWODNIK ŚWIĘTOKRZYSKI, GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE,
INFORMATOR TURYSTYCZNY.NAJCIEKAWSZE MIEJSCA. SZLAKI TURYSTYCZNE. OCHRONA PRZYRODY.
   
  przewodnik świętokrzyski. Góry Świętokrzyskie, Sandomierz
  Świętokrzyska statystyka
 

ŚWIĘTOKRZYSKIE W STATYSTYCE


Dane ogólne
Meterologia
Hydrologia, gospodarka wodna
wybrane rzeki

Zbiorniki retencyjne pow. koneckiego
Podział administracyjny województwa
Ludność woj.świętokrzyskiego
Ludność miast w 2010 i 2011 roku
Gospodarka
Rolnictwo
Przemysł
Turystyka
Inne

Dane archiwalne
Mieszkańcy Guberni Radomskiej, 1880 rok
Kieleckie stroje. 1829 rok

Browar braci Sztumpf w Kielcach, 1872 rok

Dane ogólne
TOPOGRAFIA
Najwyżej położonym punktem województwa Świętokrzyskiego jest Łysica - 611,8 m n.p.m. w gminie Bodzentyn. Najniżej położony punkt znajduje się w Dolinie Wisły w Tarłowie - 127,5 m n.p.m.Według danych statystycznych Kieleckiego Urzędu Statystycznego najwyżej położoną miejscowością naszego regionu jest Huta Szklana w gminie Bieliny - 462, 1m n.p.m.
Uważa się, że Święty Krzyż (580 m n.p.m.) i część wsi Skoszyn (515m n.p.m.) gminy Waśniów są najwyżej położonymi miejscowościami, osadami w Województwie Świętokrzyskim. Jednakże te dane nie są ujęte w opracowaniach statystycznych.

Hydrologia, gospodarka wodna

Wybrane, najdłuższe rzeki województwa świętokrzyskiego

Rzeka         
Długość rzeki w
km na terenie
woj.Św w km,
Nida+Biała Nida
151,2
Kamienna 118,5 138,3 km całk. dł
Koprzywianka 65,9
Czarna Nida 63,8
Czarna Staszowska 61,0
Mierzawa 59,6
Opatówka 51,5
Wschodnia 49,0
Bobrza 48,9
Czarna Włoszczowska 47,5
Łososina 37,5
Lubrzanka 36,0
Świslina 30,8

Przez teren województwa Świętokrzyskiego na odcinku 141 km przepływa najdłuższa rzeka Polski - Wisła 1047 km.

Zbiorniki retencyjne powiatu koneckiego

Zbiorniki retencyjne powiatu koneckiego
lp. Nazwa obiektu Gmina Ciek zasilający Pow zalewu w ha
1 Sielpia Końskie Czarna 60.00
2 Stąporków-Wołów Staporków Czarna 3,66
3 Niekłań Wielki Stąporków Czarna 13,5
4 Furmanów Stąporków Czarna 37,4
5 Czarniecka Góra Stąporków Czarna 3,7
6 Janów Stąporków Czarna 4,2
7 Ruda Białaczowska Gowarczów Drzewiczka 11,1
8 Górny Młyn Końskie Czysta 5,4
9 Szabelnia Końskie Czysta 1,39
10 Stary Młyn Końskie Żywiczka 2,67
11 Browary I i II Końskie Żywiczka 4,9
12 Barycz Dolny Końskie Młynkowska 3,5
13 Drutarnia Końskie Młynkowska 2,1
14 Stara Kuźnica Końskie Młynkowska 1,75
15 Baczyna Końskie Dopływ z Baczyny 0,75
16 Cieklińsko Ruda Maleniecka Czarna 10
17 Maleniec Ruda Maleniecka Czarna 8
18 Maleniec II Ruda Maleniecka Czarna 19,2

 Żródło: Program małej retencji dla woj. Świętokrzyskiego/IMS - Inżynieria Kielce

Ludność

Ludność woj. świętokrzyskiego według powiatów w latach 2002 i 2011

Wyszczególnienie.Liczba ludności w tys.
2002 2011
woj. świętokrzyskie 1297,5 1280,7
powiat kielecki 194,9 205,5
powiat konecki 85,5 84,5
powiat ostrowiecki 118,0 116,3
powiat skarżyski 80,9 79,5
powiat starachowicki 96,1 94,5
Miasto na prawach powiatu. Kielce 212,4 202,2
powiat buski 75,0 74,5
powiat jędrzejowski 90,7 88,8
powiat kazimierski 36,8 35,7
powiat opatowski 58,2 55,7
powiat pińczowski 43,1 41,3
powiat sandomierski 83,1 81,2
powiat staszowski 75,2 74,3
powiat włoszczowski 47,7 46,8Żródło: 
Ludność w województwie świętokrzyskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna NSP 2011

Wnioski:

W ciągu 9 lat ogólna liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego spadła o 16,8 tys mieszkańców. Największy ubytek mieszkańców zanotowały powiaty: miasto na prawach powiatu - Kielce - 10,4 tys.!!!!,opatowski - 2,5 tys. jędrzejowski - 1,9 tys, sandomierski - 1,9 tys, pińczowski - 1,8 tys. Jedynie w powiecie kieleckim zanotowano wzrost ludności o 10,6 tys. mieszkańców.

Ludność miast woj. świętokrzyskiego w latach 2010 i 2011

p

Miasto

Liczba ludności
Stan na 31.12.2010 w tys.

Liczba ludności.
Stan na 31.12.2014 w tys.

 

woj. świętokrzyskie

1,266

1,278

1

Kielce

203,8

201,8

2

Ostrowiec Świętokrzyski

71,9

73,3

3

Starachowice

51,6

52,08

4

Skarżysko Kamienna

47,5

48,3

5

Sandomierz

24,3

24,8

6

Końskie

19,9

20,7

7

 Busko Zdrój

 16,7

 17,0

8

 Jędrzejów

 16,1

 16,0

9

 Staszów

 15,1

 15,6

10

 Pińczów

 11,3

 11,5

11

 Włoszczowa

 10,6

 10,7

12

Suchedniów

 8,6

 8,8

13

 Połaniec

8,2

 8,4

14

 Opatów

 6,6

 6,8

15

 Sędziszów

 6,6

 6,7

16

 Stąporków

 5,8

 6,1

17

 Kazimierza Wlk

 5,5

 5,8

18

 Ożarów

 4,6

 4,79

19

 Chęciny

 4,3

 4,4

20

 Małogoszcz

 3,8

 3,97

21

 Chmielnik

 3,8

 3,9

22

 Ćmielów

 3,1

 3,2

23

 Kunów

 3,04

 3,16

24

 Daleszyce

 2,9

 2,9

25

 Wąchock

 2,7

 2,9

26

 Koprzywnica

 2,5

 2,6

27

 Bodzentyn

 2,2

 2,3

28

Osiek

 2,0

 1,9

29

 Zawichost

 1,8

 1,8

30

 Skalbmierz

 1,3

 1,3

31
 

Działoszyce
 

0,99

1,02

32

Stopnica*

 

1,4

33

Morawica**

 

1,7


Tabela: Ludność miejska województwa świętokrzyskiego. Dynamika zmian w latach 2010 i 2017.

Stopnica* prawe miejskie nadane 1.01.2016, Morawica**prawa miejskie nadane 1.01.2017
Wnioski.
W woj. świętokrzyskim jest 31 miast. Najwięcej ludności zamieszkuje w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, Skarżysku - Kamiennej, Sandomierzu i Końskich. Najmniejszymi miastami są Działoszyce, Skalbmierz, Zawichost i Osiek. Analizując dane liczby mieszkańców wlatach 2010 - 2011 w/w miast zauważymy nieznaczny wzrost liczby ludności miast. Ubytki ludności zanotowano w Osieku, Jędrzejowie i Kielcach. Ciekawym procesem jest stagnacja liczby mieszkańców. Takie same wartości dwóch analizowanych lat są w Skalbmierzu, Zawichoście, Daleszycach.Dane archiwalne

"Po sprawdzeniu ksiąg w Guberni Radomskiej na początku 1880 roku pokazało się ludności stałej płci obojej ogółem 613086 dusz, zamieszkałej w powiatach jak następuje:
Radomskim: 97,7 tys w tym 50,1 kobiet
Kozienickim: 86,9 w tym 44,1 kobiet
Iłżeckim: 82,3 tys w tym 42,9 tys kobiet
Opatowskim: 94,1 tys w tym 47,5 tys kobiet
Sandomierskim: 79,2 tys w tym 40,1 tys kobiet
Opoczyńskim: 80,8 tys w tym 41,7 tys kobiet
Konieckim: 91,9 tys w tym 46,3 tys kobiet
Razem 613086 mężczyzn 300161, kobiet 312925
Z ludności tej w miastach zamieszkuje 66290, a 546786 w osadach i wsiach."

Źródło: Gazeta Kielecka, 15 grudnia 1880 r.

Kieleckie stroje w 1829 roku
"....Ubiór dawniejszy obywatela Kieleckiego: kapota granatowa lub innego koloru, długa z guzikami metalowemi, i pas na niey, kamizela sukienna krakowskim kroiem, i chustka biała na szyi długo zawiązana. Czapka na powszedni dzień z czarnym na święto z siwym baranem.
Kobiety futerka krótkie maiętnieysze materyą, uboższe kamlotem lub barakanem pokryte nosiły. Chustka biała mocno krochmalna, raz się tylko wiązać czyli układać  zwykła, na noc zdeymuie się jak czapka, na dzień znowuż się wkłada a nie wiąże, tak że od prania do prania iednę formę zachowuje. Dawnieysze kabaty spodnice materyalne i kaftany mało widzieć się daią, trzewiki kolorowe na korkach, jak również czapki tkane złote lub srebrne, zwyczayem krakowianek używane, podobnież ustały. Szyia kolarami, perłami, uboższe paciorkami szklannemi różno - kolorowemi, palce pierścieniami zdobiły..................."

Żródło:
Pamiętnik sandomierski. Opis historyczno - statystyczny miasta Kielce, 1829 rok.
Browar braci Sztumpf w Kielcach
Blisko dwa lata upływa, jak w naszem mieście stanął  pierwszy w kieleckiej guberni browar dla wyrobu bawarskiego piwa, będący własnością braci Sztumpf. Browar ten zbudowany, przy ulicy Ogrodowej, na przeciw ogrodu spacerowego, składa się z korpusu, równoległego z ogrodową ulicą, i z dwóch prostopadłych i stanowiących z korpusem trzy boki prostokąta, skrzydeł. Cały ten budynek jest murowany i pokryty gontem.
W prawej części korpusu mieści się fabryka bawarskiego, a w lewej zwyczajnego piwa i kilsztoki, w których piwo chłodzi się nie powietrzem, lecz zimną wodą krążącą w rurach. W lecie bawarskie piwo chłodzi się nie na kilsztokach, lecz za pomocą lodu w oddzielnym przyrządzie, krążąc w zamknietych spiralnie skręconych rurach i przelewa się za pomocą ssących rur. W suterenach korpusu mieszczą się kadzie fermentacyjne.

Z prawej strony korpusu, nieco ku tyłowi, znadjduje się murowana sklepiona lodownia, pod gontem.Lodownią łączy z oddziałem fermentacyjnym murowany i kryty gontem budynek,mający długości i szerokości 16 stóp.Prawą oficynę stanowi spichrz z sutereną w której mieści się oddział fermentacyjny piwa bawarskiego. W lewej oficynie mieści się taki jak w prawej spichrz, a w suterenach słodownia (mielcuch). Na strychu tej oficyny urządzono ogólny wodozbiór, z którego woda pompuje się z sąsiedniej studni za pomocą kieratu i rozchodzi się rurami po całej fabryce. Oficyna ta od strony ulicy ogrodowej kończy się rodzajem wieży 60 stóp wysokiej, z pięknym gankiem, w którym urządzona jest dubeltowa suszarnia słodu na sposób angielski; na suszarni ten słód suszy się nie bezpośrednio ciepłem płomienistem, lecz za pomocą kanałów ze strumieniem ogrzewanego powietrza. Takich suszarń mamy dotąd w Królewstwie tylko dwie: jedną w browarze Kijoka w Warszawie, drugą u braci Sztumpf. Z lewej strony suszarni zlokalizowany jest młyn do mielenia słodu mielący na godzinę do 20 korców słodu, poruszany czterokonnym kieratem, mieszczącym się w okrągłym budynku, który także służy jak to wyżej wspomniano do pompowania wody do umieszczonego w lewej oficynie rezerwoaru.
Browar braci Sztumpf wyrabia rocznie: 1) około 20 tys. wiader bawarskiego piwa, mającego latem do 12 a zimą około 11 stopni Trallesa, na co zużywa się do 3 tys korcy jęczmienia i około 100 pudów zagranicznego chmielu. 2) około 40 tys wiader zwyczajnego piwa, mającego do 8 stopni Trallesa. Oprócz piwa wyrabia się w tym browarze także porter mający 16 stopni Trallesa.
Do wyrobu bawarskiego piwa używa się wyłącznie oryginalny bawarski chmiel, pochodzący z Bamberg i Nurnberg, używany zaś do wyrobu zwyczajnego piwa krajowy chmiel, pochodzi po większej części ze wsi Wilkowa, położonej niedaleko osady Szczekociny we Włoszczowskim powiecie. Jęczmien dostawiany bywa z okolicznych majątków ziemskich, po większej zaś części z powiatu jędrzejowskiego. Piwo braci Stumpf rozchodzi się na całą Kielecką gubernią i na sąsiednie jej powiaty Piotrkowskiej i Radomskiej gubernij. Fabryka zużywa w ciągu roku około 400 sążni kubicznych drzewa, zajmuje 20 stałych robotników, oprócz najmowanych w miarę potrzeby, za dzienne wynagrodzenie. Od wyrabianego w tym browarze piwa właściciele opłacają około 6 tys. rsr akcyzy.
Budowa browaru razem ze wszystkimi maszynami i przyrządami kosztowała około 60000 rsr. W roku przyszłym właściciele browaru zamierzają uporządkować plac fabryczny, urządzić taras os strony ogrodu i ogrodzić go sztachetami, a także powiększyć produkcyą piwa, przez rozszerzenie lodowni, słodowni i oddziału fermentacyjnego. W przyszłości zaś zamierzają urządzić garbarnię na większą skalę.

Żródło: Gazeta Kielecka, nr 94 18.11.1872


 
  Jesteś 266062 odwiedzający (778062 wejścia) Dziękujemy za odwiedziny strony (C)Jacek Dopieralski. GeoTravel. 2008-2018 Last updated: 25.12.2018  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Przewodnik świętokrzyski, przewodnik po Sandomierzu Góry Świętokrzyskie, Sandomierz