PRZEWODNIK ŚWIĘTOKRZYSKI, GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE,
INFORMATOR TURYSTYCZNY.NAJCIEKAWSZE MIEJSCA. SZLAKI TURYSTYCZNE. OCHRONA PRZYRODY.
   
  przewodnik świętokrzyski. Góry Świętokrzyskie, Sandomierz
  Ochrona przyrody
 
OCHRONA PRZYRODY

Powiat konecki o powierzchni 1140 km2 wchodzi w skład Konecko - Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.(K-ŁOChK) oraz Przysusko Szydłowieckiego Obszaru Chronionego krajobrazu obejmującego wschodnią część gminy Gowarczów o powierzchni 4 462 ha.
    51,54% powierzchni powiatu zajmują lasy o zróźnicowanych siedliskach. Najczęściej spotykanymi formacjami leśnymi są: bory suche, wilgotne, lasy mieszane, łęgi, olsy. Dominującym drzewostanem jest sosna, świerk, jodła, buk, grab i olsza.
    W pobliżu Ziemi koneckiej znajdują się dwa parki krajobrazowe: PPK- Przedborski Park Krajobrazowy, jego niewielka część obejmuje fragmenty gmin Fałków i Słupia oraz Suchedniowsko - Oblęgorski PK, który znajduje się we  wschodniej części powiatu Stąporków. W odległości około 100 km od powiatu koneckiego znajduję się najcenniejsza część ochrony przyrody Ziemi Świętokrzyskiej -Świętokrzyski Park Narodowy.


Ziemia konecka posiada bardzo wiele atrakcji przyrodniczych, które możemy podzielić według form ochrony przyrody:

Rezerwaty przyrody nieożywionej:
Gagaty Sołykowskie,
Piekło Niekłańskie,
Piekiełko Szkuckie.
Rezerwaty przyrody ożywionej: Rezerwat Górna Krasna
Pomniki przyrody: Piekło Gatniki, konecki park
Użytki przyrodnicze oraz ekologiczne


REZERWATY PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ POWIATU KONECKIEGO:

GAGATY SOŁTYKOWSKIE - "Najstarsze ślady dinozaurów"
Rezerwat przyrody nieożywionej Gagaty Sołtykowskie znajduje się we wschodniej części gminy Stąporków, między miejscowościami Odrowąż i Sołtyków. Najłatwiej możemy dojechać z Końskich lub Skarżyska Kamiennego trasą nr 42. 350 metrów za Odrowążem skręcamy w szutrową drogę. Po przejechaniu 400 metrów lasem zatrzymujemy się na parkingu. Dalej około 15 minut pokonujemy już pieszo.
Cel ochrony:
Odsłonięcia dolnojurajskich iłów i mułków z wkładkami piaskowców, z widocznymi teksturami sedymentacyjnymi środowiska rzecznego oraz występowanie minerałów: gagatu oraz syderytu.
Powierzchnia: 13, 3 ha
Opis:
    Największą atrakcją są odkryte ślady tropów  dinozaura. Według badań paleontologów ślady te należą do dużego dilofozaura. Ślad tego tropu ma długość 60 cm i jest największym znalezionym  w Polsce. Na terenie rezerwatu odkryto najstarszy znany zapis życia stadnego zauropodów na przykładzie dwóch równoległych szlaków starszych osobników oraz czterech młodszych. Interesujące jest także rzadko spotykane ślady dinozaurów z zachowanym odciskiem śródstopia.
Inną bardzo ciekawą osobliwością rezerwatu są minerały gagatu, zwanego czarną ambrą. Sa to osobliwe bitumiczne odmiany węgla brunatnego, stosowane w w jubilerstwie.
Powiedzenie często używane w mowie potocznej: Ah Ty Gagatku sięga do połowy XIX wieku. W tamtych czasach  kawalerowie konkurujący do dam ozdabiali się wielka ilością gagatu, dzięki któremu można było o wiele szybciej znależć wybrankę serca.Ryc.1. Rezerwat przyrody nieożywionej Gagaty Sołtykowskie. Wyrobisko po eksploatacji rud żelaza( syderytu) oraz gagatu.

Piekło Niekłańskie- "Piekielne skałki"
Rezerwat Skałki Piekło położony jest 3 km od w Niekłania Wielkiego, w gminie Stąporków.
Cel ochrony:
Róźnorodne formy  skał piaskowcowych powstałych w wyniku procesów erozji, działalności eolicznej oraz wietrzenia mrozowego.
Powierzchnia: 6 ha
Opis:

Rezerwat znajduje się na zalesionym grzbiecie o wysokości 367 m n.p.m. wchodzącym w skład mezoregionu zwanego Garbem Gielniowskim.( podział J. Kondrackiego). Obejmuje około 6 ha mieszango lasu z drzewostanami dębu i sosny osiągającymi wiek 200 lat. Na długości około 500 m znajduje się ciąg ostańców jurajskich(retyk, lias) oraz triasowych(kajper), przybierających nietypowe formy morfologiczne takie jak ambony, grzyby i okapy. Najciekawszą skałką jest czworograniasty blok o wysokości 2m i długości 3m zbudowany z kilkudziesięciu warstw stanowiący jego daszek.W skalnych szczelinach można było spotkać cenną paproć - zanokcicę północną, relikt epoki plejstoceńskiej. Dziś bardzo trudno jest natrafić na ten gatunek.
W odległości około 400 - 500 metrów znajduje sie źródło - wywierzysko Biały Stok, które jest początkiem rzeki Kamiennej.


Ryc. 2 Skałki Piekło Niekłańskie w rezerwacie Skałki Piekło


Piekiełko Szkuckie- "Ślady peryglacjału"
Rezerwat położony jest w poblizu wsi Szkucin w gminie Ruda Maleniecka.24 km od Końskich w stronę Fałkowa, Czermna, Przedborza.
Cel ochrony:
Ochrona naturalnych skałek zbudowanych ze zlepieńców jury dolnej.
Opis:
Rezerwat utworzony w 1995 roku, obejmuje partię łagodnego wzniesienia. Jego grzbiet pokryty jest szeregiem form powstałych w wyniku procesów erozji oraz wietrzenia. Na stokach południowych zauważa się leje będące efektem procesów mrozowych w strefie peryglacjalnej ( tzw. kliny mrozowe)
Pod względem drzewostanu, dominuje sosna, jodły i buki.
We wschodniej części rezerwatu kilka okazów 150 letnich sosen i dębów.Ryc.3.  Rezerwat przyrody nieożywionej Piekiełko Szkuckie. Warstwy zlepieńców jurajskich tworzące dwa skalne grzyby.

POWRÓT DO GÓRY
 
  Jesteś 266062 odwiedzający (778074 wejścia) Dziękujemy za odwiedziny strony (C)Jacek Dopieralski. GeoTravel. 2008-2018 Last updated: 25.12.2018  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Przewodnik świętokrzyski, przewodnik po Sandomierzu Góry Świętokrzyskie, Sandomierz