PRZEWODNIK ŚWIĘTOKRZYSKI, GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE,
INFORMATOR TURYSTYCZNY.NAJCIEKAWSZE MIEJSCA. SZLAKI TURYSTYCZNE. OCHRONA PRZYRODY.
   
  przewodnik świętokrzyski. Góry Świętokrzyskie, Sandomierz
  Rezerwaty przyrody
 
REZERWATY PRZYRODY

INFORMACJE OGÓLNE
Rezerwatem przyrody według definicji z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody nazywamy obszar zachowany w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roslin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub krajobrazowymi.
Ze względu na ingerencję człowieka rezerwaty dzielimy na:
ścisłe ( gdzie są zachowane fragmenty przyrody bez oddziaływania człowieka, tzw. czynników antropogenicznych)
częściowe ( obiekty w których dopuszca się ingerencję człowieka)
Ze względu na typy chronionych ekosystemów rezerwaty dzielimy na :
leśne, florystyczne, faunistyczne( np. ornitologiczne), torfowiskowe, krajobrazowe, przyrody nieożywionej, stepowe, wodne, słonoroślowe.
REZERWATY W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA TLE POLSKI. STAN Z DNIA 1.01.2012

Podział rezerwatów na:
Suma
Polska Świętokrzyskie % udział rez. w skali kraju
leśne 536 22 4,3
florystyczne 136 4 5,9
faunistyczne(ornitologiczne) 116 2 1,7
torfowiskowe 112 3 0,9
krajobrazowe 113 2 1,8
przyrody nieożywionej 50 28 48,0
stepowe 32 9 28,1
wodne 24 1 0,0
słonoroślowe 3 1 33,3
Razem 1122 72 6,2
Tabela: Rezerwaty przyrody województwa świetokrzyskiego na tle kraju. Źródło: www.gridw.pl, stan na 1.01.2012

W Województwie Świętokrzyskim jest 72 rezerwatów przyrody. Najstarszym rezerwatem przyrody powinien być rezerwat przyrody Chełmowa Góra założony w 1921 roku, jednak obszar rezerwatu jest położony w Świętokrzyskim Parku Narodowym i jest odizolowanym obszarem ochrony ścisłej (OOŚ) nie podlegającym klasyfikacji.
Pierwszym powstałym  po II wojnie światowej  rezerwatem jest  rezerwat im Jana Czarnockiego Ślichowice ( przyrody nieożywionej) o pow. 5 ha.
Najnowszym utworzonym rezerwatem przyrody w województwie Świętokrzyskim był rezerwat Ewelinów położony w gminie Łopuszno. Rezerwat ten jest rezerwatem florystycznym, krajobrazowym, leśnym oraz przyrody nieożywionej. Został założony w 2006 roku.
8.11.2010 został założony rezerwat przyrody Zachełmie o pow.7,95 ha. Jest to rezerwat przyrody nieożywionej.
Na tle kraju przeważają w świętokrzyskim unikatowe rezerwaty przyrody nieożywionej, które w liczbie 28 stanowią  48 % tego typu rezerwatów w Polsce.

 
  Jesteś 266062 odwiedzający (778045 wejścia) Dziękujemy za odwiedziny strony (C)Jacek Dopieralski. GeoTravel. 2008-2018 Last updated: 25.12.2018  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Przewodnik świętokrzyski, przewodnik po Sandomierzu Góry Świętokrzyskie, Sandomierz