PRZEWODNIK ŚWIĘTOKRZYSKI, GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE,
INFORMATOR TURYSTYCZNY.NAJCIEKAWSZE MIEJSCA. SZLAKI TURYSTYCZNE. OCHRONA PRZYRODY.
   
  przewodnik świętokrzyski. Góry Świętokrzyskie, Sandomierz
  Świętokrzyskie szlaki
 
ŚWIĘTOKRZYSKIE SZLAKI

WYBRANE SZLAKI PIESZE

CZERWONE
Kuźniaki - Pogorzałe
Jedlnica - Żarczyce(Ziemia Małogoska)
Wąchock - Cedzyna
Pińczów - Wiślica
Berezów(PKP) - Suchedniów(PKP)
Chęciny - Łagów

Szlak czerwony, im. Edmunda Massalskiego
Długość szlaku: 105 km
Przebieg szlaku:   Kuźniaki - Perzowa Góra ( kapliczka Św. Rozalii) - Skały Piekło - Kamień - Diabelski Kamień - Ameliówka - Góra Wymyślona - Święta Katarzyna - Łysica - Kakonin - Huta Szklana - Łysiec( 595 m n.p.m.) z Sanktuarium Świętokrzyskim - Jeleniowska Góra - Szczytniak( 554 m n.p.m.) - Gołoszyce.
Opis szlaku: Najdłuższy szlak Ziemi Świętokrzyskiej. Przebiega przez główne pasma Gór Świętokrzyskich: Oblęgorskie, Wzgórza Tumlińskie, Masłowskie, Łysogórskie, Jeleniowskie. Przecina tereny o bogatych walorach przyrodniczych i kulturowych.


Fot. Początek najdłuższego szlaku Gór Świętokrzyskich. Wmurowana tablica w głaz narzutowy. Kużniaki
Wybrane walory przyrodnicze:

Góra Perzowa, rezerwat Barania Góra, kamieniołom Ciosowa, Góra Grodowa, Diabelski Kamień, gołoborza na Łysicy,OOŚ Łysica Puszcza Jodłowa od Huty Szklanej do Łyśca( OOŚ Święty Krzyż), OOŚ - Góra Jeleniowska.


Fot.  Łysica (612m n.p.m.). Najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Na wierzchołku wzniesienia gruzowisko skalne, zwane gołoborzem.

Wybrane walory kulturowe:

Kapliczka Św. Rozalii, Kamienne Kręgi, Krajno - pomnik poświęcony partyzantom Ziemi Kieleckiej, Święta Katarzyna. Klasztor Bernardynek Klauzurowych, kapliczka i źródełko Św. Franciszka, Kakonin - zabytkowa chałupa, Kapliczka Św. Mikołaja, klasztor świętokrzyski ( muzeum Przyrodniczo - Leśne, Muzeum Więziennictwa, kościół Św. Trójcy, klasztor pobenedyktyński, Krypta, Skryptorium i Kaplica Oleśnickich.

Szlak czerwony. Kielce - Chęciny
Długość szlaku:
20,0 km
Przebieg szlaku:

Góra Karczówka - Góra Brusznia - Białogon - Zalesie - Góra Patrol - Jaskinia Raj - kamieniołom Czerwona Góra - Zelejowa - Chęciny.

Opis szlaku:
Szlak o długości 18 km w całości przebiega przez Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy. Wiedzie przez tereny o bogatych walorach przyrodniczych jak i kulturowych. Idąc szlakiem z Kielc do Chęcin mijamy pasma: Kadzielniańskie z Karczówką (340 m n.p.m.) i Brusznią ( 310 m n.p.nm.), pasmo Zgórskie z Patrolem    ( 388 m n.p.m.), Pasmo Bolechowickie z Czerwoną Górą ( 326 m n.p.m.), Pasmo Zelejowskie z granią Zelejowej ( 372 m n.p.m.)
Mijamy także malowniczą dolinę Bobrzy w Białogonie. Szlak jest dostępny o każdej porze roku. Przejście zajmuje cały dzień. Z Chęcin do Kielc można wrócić komunikacją prywatną.
Wybrane walory przyrodnicze:
Rezerwat krajobrazowy  Karczówka - Góra Patrol( bardzo strome podejście)- Jaskinia Raj (najczęściej odwiedzane miejsce w Górach Świętokrzyskich) - kamieniołom "Zygmuntówka" na Czerwonej Górze - rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zelejowa.


Fot. Średniowieczne ruiny zamku w Chęcinach

Wybrane walory kulturowe:

Kościół i klasztor pallotyński z 1628 roku na Karczówce - Huta Aleksandra w Białogonie z kościółkiem przykrytym gontem z 1917 roku - Chęciny ( klasztor franciszkanów), XIV wieczny kościół Św Bartłomieja z kaplicą Fodygów, Niemczówka, Synagoga, rynek) - zamek w Chęcinach z początku XIV wieku.

Szlak czerwony
Kałków - Godów - Starachowice - Skarżysko Kamienna
Długość szlaku: 54 km
Przebieg szlaku:
Szlak rozpoczyna się w Kałkowie Godowie. W miejscowości w której znajduje się jedno z namłodszych sanktuarium w Polsce i najliczniej odwiedzanych w województwie świętokrzyskim.
Po zwiedzeniu sanktuarium podążamy za znakami do Godowa,w połowie drogi pomiędzy Godowem a Żuchowcem skręcamy w lewo i wchodzimy w kompleks Lasów Kryneckich.Po pokonaniu około 4 km dochodzimy do drogi krajowej nr 42, następnie obo ośrodków wypoczynkowych docieramy do rezerwatu przyrody Skały w Krynkach.Ten ponad 25 ha rezerwat ma na celu ochronę wychodni i form piaskowców powstałych 240 mln lat temu. Wychodzimy z lasu na polną drogę, która nas wiedzie na szczyt, z którego możemy podziwiać piękne widoki Gór Świętokrzyskich.Następnie szlak wiiedzie przez miejscowość Krynki, Brody. Mijając koronę zapory na Zalewie Brodzkim docieramy do drogi Starachowice - Brody.Nastepnie mijamy miejscowość Ruda ( znajduje się tutaj pomnik przyrody - odsłonięcie geologiczne piaskowców),Styków, ulicą Wschodnią wchodzimy do Starachowic. W tym trzecim co do wielkości mieście woj. Świętokrzyskiego możemy zwiedzić Eko Muzeum im. Pazdura. Ulicami Sportową, widok, Nową, Miłą, Wąchocką, Pogodną wchodzimy do Wąchocka. W tym małym miasteczku znajduje się unikatowy zabytek czasów średniowiecza kościół i klasztor Cystersów.
Z Wąchocka kierujemy się na Marcinków, Parszów. Ulicą 3 Maja wchodzimy do Skarżyska, dalej ulicą Niepodległości, do kościoła i sanktuarium MB Ostrobramskiej możemy dojść z dworca ( na ulicę Wileńską).

Wybrane walory przyrodnicze:
rezerwat przyrody Skały w Krynkach, pomnik przyrody Skały w Rudzie, Stok-ściana skalna w Krynkach, zalew brodzki, dęby -pomniki przyrody na ulicy Wschodmiej w Starachowicach
Wybrane walory kulturowe:
Sanktuarium w Kałkowie Godowie,kościół parafialny z 1727 roku w Krynkach,modrzewiowa brama w Krynkach, kamienny jaz na Kamiennej z 1840r, Opactwo Cystersów w Wąchocku( kościół i klasztor póżnormański), Wielki Piec w Starachowicach ( obecnie Muzeum Przyrody i techniki im. Pazdura)


Szlak niebieski im. Stanisława Malanowicza.
Kuźniaki - Pogorzałe k. Skarżyska Kamiennej.
Długość szlaku:
81 km
Przebieg szlaku:
Kuźniaki - Góra Dobrzeszowska( 367 m n.p.m.) - Gruszka - Węgrzyn - Sielpia Wlk - ścieżka edukacyjna w Sielpi - Piekło - Niebo - Końskie - Stara Kuźnica - Piasek - Furmanów - Rezerwat przyrody nieożywionej Skałki Piekło pod Niekłaniem- Rędocin - rezerwat Ciechostowice - Łazy - cmentarz partyzancki - Pogorzałe PKS.
Opis szlaku:
Szlak rozpoczyna się w miejscowości Kużniaki, położonej pomiędzy Pasmem Dobrzeszowskim a Oblęgorskim. Przebiega przez Pamo Dobrzeszowskie, Wzgórza Koneckie - Wzgórza Niekłańsko -  Bliżyńskie.
Szlak bardzo urozmaicony pod względem zróżnicowanych krajobrazów. Wędrując szlakiem mijamy krajobrazy leśne( Góra Dobrzeszowska, Rezerwat Ciechostowice, dolin rzecznych : Czarnej, Młynkówki, Kamiennej( górnego odcinka), torfowisk i wydm ( Sielpia Wlk, Wlk Wieś), sztucznych zbiorników wodnych: Sielpia, Janów, Stara Kuźnica, Piasek, Furmanów, wychodni skalnych:  Skałki Piekło Gatniki, Skałki Piekło pod Niekłaniem.
Szlak łączy także miejsca o  dużych tradycjach górniczo - przemysłowych regionu konecko - skarżyskiego, takie jak: Kuźniaki, Sielpia Wlk, Stara Kuźnica, Furmanów.
Idąc szlakiem mijamy wiele miejsc upamiętniające walki partyzanckie w czasie II wojny światowej, tj. Gruszka, Końskie, Wielka Wieś, Niekłań Wlk, Cmentarz partyzancki z 1943-1944 roku.

Wybrane walory przyrodnicze:
Góra Dobrzeszowska(
359 m
n.p.m.) - wydmy i torfowisko niskie w Sielpi Wlk - skałki Piekło w Piekle Gatniki - Dolina Młynkówki - Rezerwat przyrody nieożywionej Skałki Piekło pod Niekłaniem - Rezerwat przyrody ożywionej Ciechostowice.


Fot. Największe koło wodne na świecie o średnicy 8,5m. Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wlk

Wybrane walory kulturowe:

Wielki piec w Kuźniakach - Sielpia Wlk (Muzeum Zagłębia Staropolskiego - Końskie( Oranżeria Egipska z 1830 roku, Kolegiata p.w. Św. Mikołaja z XIV wieku, Zespół Pałacowo - Ogrodowy im. Tarnowskich) - Stara Kuźnica ( Zabytkowa kuźnia wodna) - Furmanów ( pozostałości zespołu wielkopiecowego z zachowaną wieżą gichtociągową).


Szlak czerwony Busko Zdrój - Solec Zdrój (szlak uzdrowiskowy, słoneczny)
Długość szlaku:
27 km
Oficjalne otwarcie: 1987 r.
Przebieg szlaku:
Busko Zdrój (dworzec PkS) - Ul. Waryńskiego - Park Zdrojowy - Ul. 1 - go Maja - Ceglana - Ku Cegielni - Owczary - Pęczelice - Małe Skotniki - Sułkowice - Piasek Mały - Żuków - Zborów - Solec Zdrój (PKS)
Opis szlaku: Szlak słoneczny wiedzie przez tereny południowej części Garbu Wójczańsko - Pińczowskiego i Niecki Soleckiej. W czasie wędrówki możemy omijac wiele ostańców mezozoicznych, które tworzą charakterystyczne kulminacje w terenie: Ostra Góra, Góra Kapturowa (303), Glinianki (279), Łysa Góra (241). Znajduje się tutaj unikatowy rezerwat przyrody Owczary i rezerwat częściowy Ostra Góra. Jest to obszar o wystepowaniu zjawisk krasowych ( jaskinie okolic Klikowa). Po drodze będziemy podziwiać kapliczki, grodzisko Szczaworyż z  VIII - XI wieku, łazienki w Busku i Solcu Zdrój, obiekty sakralne w Busku Zdrój, dawne miejsce zboru ariańskiego w Pęczelicach, Solcu Zdrój ( kościół pw. Św. Mikołaja).
Wybrane walory przyrodnicze:

Rezerwat przyrody Owczary. Źródła wód siarczano - słonych, stanowiska roślinności słonolubnej, częściowy rezerwat Ostra Góra w Pęczelicach chroniący roślinność ciepłolubną, parki zdrojowe w Busku Zdrój i Solcu Zdrój.
Wybrane walory kulturowe:
Pęczelice. Zbór ariański zbudowany w latach 1570 - 84, przebudowany w XXw. kurhan w Żernikach Górnych, który jest pozostałością grodziska z VIII wieku, wczesnośredniowieczne grodzisko  i pozostalości młyna z początku XX w. w Skotnikach Małych,  Pałac Tarnowskich w Zborowie (z pocz. XIXw), obecnie DPS, kościół Św. Mikołaja w Solcu z 1937 roku.Zdj. Budynek Łazienek w Busku Zdrój

Szlak niebieski im. Stanisława Konarskiego

PKS Jedlnica - Żarczyce
Długość szlaku:
21 km
Oficjalne otwarcie: 9.06.2002
Przebieg szlaku:
PKS Jedlnica - Zagaje - Bolmin - Kresy - Góra Czubatka(326m) - Małogoszcz -Niwa - Ługi -  Żarczyce
Opis szlaku

Szlak rozpoczyna się na przystanku PKS w Jedlnicy przy trasie 762 łączącej Kielce z Małogoszczem. Początkowo szlak wiedzie przez wschodnią część Grząb Bolmińskich, następnie w Bolminie za kościołem skręca na południe aby nas doprowadzić na Czubatkę. Na wzniesieniu tym znajduje się pomnik przyrody nieożywionej chroniący grań skalną o długości 50 m oraz formy krasowe: studnie, żłobki, rynny.  Z Czubatki kierujemy się na północ do zbiornika wodnego ( pow. 28 ha)Zakrucze na rzece Łososina( Wierna Rzeka), przechodzimy mostkiem przez rzekę, następnie trawersujemy górę Brogowice(294). Do Małogoszcza wchodzimy ulicą Pustowojtówny oraz Warszawską. Warto w tym małym 4 tysięcznym miasteczku zobaczyć: Rynek z zachowanym układem urbanistycznym z okresu XV - XIXw, kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z 1595r, zabytkową plebanię, kościółek pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa oraz zbiorową mogiłę powstańców poległych pod Małogoszczem w czasie bitwy Powstania Styczniowego. Schodzimy z Babinka idąc ulicą Konarskiego. Wędrując leśna droga mijamy miejscowośc Niwy, przysiółek Ługi, Żarczyce Duże. Szlak kończy się przy obelisku z tablicą poświęcona pamieci Stanisława Konarskiego na placu kościelnym w Żarczycach.

Wybrane walory przyrodnicze:
Czubatka (326m)- grań wapieni o długości 50m z zachowanymi formami krasowymi - Łososina(zbiornik Zakrucze) - Wzgórze Babinek - Wzgórze Sabijanów.
Wybrane walory kulturowe:
Kościół pod w.Narodzenia NMP z 1604 w Bolminie. Małogoszcz ( Rynek z zachowanym układem urbanistycznym z okresu XV - XIXw, kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z 1595r, zabytkową plebanię, kościółek pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa oraz zbiorową mogiłę powstańców poległych pod Małogoszczem w czasie bitwy Powstania Styczniowego. Nieczynny młyn Pierzchnica. Kościół w Żarczycach.Fot. Małogoszcz. Wzgórze Babinek

Szlak niebieski im. E. Wołoszyna
Wąchock - Cedzyna
Długość szlaku:
45,5 km
Przebieg szlaku: Wąchock - Polana Wykus - Bodzentyn - Góra Miejska(426) - O.O.Ś Czarny Las - Źródełko Św. Franciszka - Święta Katarzyna - Krajno - Wilków - zalew w Wilkowie - Mąchocice Kapitulne - Cedzyna

Opis szlaku:
Szlak rozpoczyna się w Wąchocku, jednym z najmniejszych miasteczek województwa świętokrzyskiego. Zamieszkuje tutaj około 3100 mieszkańców. Najważniejszym zabytkiem, perłą architektury romańskiej jest  opactwo cysterskie z kościołem pw. Św Floriana. Zostało założone w 1179 wieku przez Cystersów przybyłych z francuskiego Morimond. Do dziś zachowała się oryginalna bryła kościoła na planie krzyża łacińskiego oraz pomieszczenia klasztorne, z których wyróżnia się kapitularz, fraternia, dormitorium, refektarz.
W jednej z sal klasztornych znajduje się Muzeum Ojców Cystersów poświęcone walkom narodowo wyzwoleńczym Polaków. Z Wąchocka idąc około
10 km docieramy do Polany Wykus. Znajduje się tutaj  zbiorowa mogiła 20 partyzantów, którzy polegli w czasie niemieckiej obławy 28 października 1943 roku. Idąc  dalej dochodzimy do uroczyska Wykus, polany oraz wzgórza( 326) o tej samej nazwie. Wiosną 1943 roku stacjonowało tutaj Zgrupowanie Świętokrzyskie AK pod dowództwem "Ponurego" - Jana Piwnika. Na miejscu dawnego obozowiska znajduje się kapliczka Matki Bożej z Wykusu. Okolice Wykusu to serce Lasów Siekierzyńskich wchodzących w skład Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Po przejściu 3 km dochodzimy do Sieradowic, następnych 7 km do Bodzentyna. W tym pięknie położonym nad Psarką 2,3 tys. miasteczku znajduje się wiele ciekawych i unikatowych zabytków takich jak: ruiny zamku bpa Floriana z Mokrska z połowy  XIV wieku, kościół pw. Stanisława  Biskupa, wyremontowany kościół Św. Ducha, Zagroda Czernikiewiczów. Ma tutaj także siedzibę Świętokrzyski Park Narodowy.
Z Bodzentyna kierujemy się na Miejską Górę(426), która położona jest w granicach Świętokrzyskiego parku Narodowego, założonego 1.04.1950. Powierzchnia parku aktualnie wynosi
7626,45 ha. ŚPN podzielony jest na 9 obwodów. 6 kilometrowym odcinkiem będziemy wędrować obwodem Psary, przechodząc w pobliżu jednego z pięciu OOŚ Czarny Las o powierzchni 26,45 ha. Ochronie tutaj podlega grąd jodłowy oraz enklawy śródleśnych łąk. W Świętej Katarzynie warto zwiedzić kościół i klasztor ss. Bernardynek. Z XV wiecznej światyni  zachowały się krużganki otaczające wirydarz. Kościół został odbudowany po pożarze w 1847 roku. Warto napić się smacznej wody ze źródełka Św. Franciszka, nigdy niezamarzająca woda działa kojąco na spojówki.
Ze Świętej Katarzyny udajemy się do Krajna Zagórze, znajduje się tutaj stok narciarski w wyciągiem. Idąc szlakiem możemy podziwiać piękną panoramę Doliny Wilkowskiej, zwaną Doliną Poetów. Na
34,5 km szlaku znajduje się miejscowość Ciekoty, znajduje się tutaj Żeromszczyzna, czyli miejsce w którym stał dwór należący do Wincentego Żeromskiego, ojca Stefana. To tutaj lata dzieciństwa spędził nasz najwybitniejszy wieszcz ziemi świętokrzyskiej. Pod wiatą możemy odpocząć i podziwiac piękne widoki na Pasmo Łysogórskie z Radostową, Wymyśloną i Łysicą.Zdj. Grzbiet Krajeński Pasma Łysogórskiego. Widok na dolinę Wilkowską i Pasmo Klonowskie.
Na
36,5 km wędrujemy Przełomem Lubrzanki, który odziela pasmo Łysogórskie od Masłowskiego. Jest to przykład przełomu regresyjnego, będącego wynikiem działania erozji wstecznej.Szlak kończy się w Cedzynie. Istniała tutaj w XVIII wieku huta żelaza, w latach sześćdziesiątych powstał na rzece Lubrzanka zbiornik Cedzyna o pow. 56 ha
. Znajduje się tutaj przystań dla jachtów i łódek, czyste plaże. Jest to ulubione miejsce wypoczynku letniego Kielczan.


Wybrane walory przyrodnicze:
Rezerwat przyrody Wykus, Sieradowicki Park Krajobrazowy, Dolina Psarki, Miejska Góra - Świętokrzyski Park Narodowy, Dolina Wilkowska, przełom Lubrzanki, zbiornik Cedzyna na Lubrzance.
Wybrane walory kulturowe:
Opactwo Cystersów w Wąchocku,  ruiny zamku w Bodzentynie, kościół Św. Stanisława Biskupa w Bodzentynie, klasztor ss. Bernardynek, Żeromszczyzna.

Szlak niebieski im. Wacława Żelichowskiego
Pińczów - Wiślica

Długość szlaku:
39 km
Oficjalne otwarcie: 1966, po modyfikacji szlaku 1977 r.
Przebieg szlaku: Pińczów (PKS)- Wzgórze z kaplicą Św. Anny - Grochowiska - Wełecz - Oleszki - rezerwat Winiary Zagojskie - Skorocice Kolonia - rezerwat skalno - stepowy Skorocice - Chochół - Brzezie Gluzy - Chotel Czerwony - Rezerwat stepowy Przęślin - Gorysławice - Wiślica

Opis szlaku:

Najważniejszy szlak Ponidzia, krainy zwanej polskim stepem. Szlak rozpoczyna się w Pińczowie, mieście malowniczo położonym nad Nidą. W tym dwunastotysięcznym miasteczku zachowało się wiele ciekawych zabytków będących śladem bogatej przeszłości miasta. Na trasie szlaku w Pińczowie możemy zobaczyć następujące zabytki: Pałac Wielopolskich wzniesiony około 1780 roku, renesansową kaplicę Św. Anny z XVII wieku. Ze wzgórza na którym znajduje się kaplica roztacza się przepiękny widok na miasto.
Po przejściu
12 km docieramy do Grochowisk. Na polach tej wsi 18 marca 1863 roku rozegrała się najkrwawsza bitwa Powstania Styczniowego. Wojska komendanta Langiewicza w sile 3,5 tysiąca zostały całkowicie rozbite, dyktator powstania parę dni póżniej został aresztowany w czasie próby przedarcia się przez granicę z Galicją. Po obydwu stronach zginęło około  600 żołnierzy.
Następnie przechodzimy przez małe miejscowości Kameduły, Oleszki, Biniątki. Na końcu wsi Biniątki w odległości około
50 metrów znajduje się rezerwat stepowy Winiary Zagojskie. Na powierzchni 4,81 ha ochronie podlegają murawy kserotermiczne z wieloma reliktowymi roślinami chronionymi. Roślinność ta porasta ostańce zbudowane ze skał gipsowych.
Następnie dochodzimy do miejscowości Skorocice Kolonia, znajduje się tutaj jedyny w Polsce wąwóz wytworzony w skałach gipsowych. W Skorocicach w 1960 roku utworzono rezerwat skalno - stepowy o pow. 7,7ha. Ochronie podlegają procesy i formy krasu gipsowego takie jak: most skalny, wertepy,bezodpływowe dolinki, wywierzyska i ponory, ostańce denudacyjne skaliste grzędy, jaskinie: Skrocicka o długości
280 m, Jaskinia Dzwonów.
Poza tym w rezerwacie Skorocice podziwiać możemy olbrzymie kryształy gipsu gruboskrystalicznego. Wiosną cały rezerwat zamienia się w żółty kobierzec rosnących miłków wiosennych, zawilca wielokwiatowego, ostnicy włosowatej i wielu innych chronionych gatunków.
Po zwiedzaniu rezerwatu Skorcocice, który sprawia czasem wrażenie bardzo zarosniętego kierujemy się do Aleksandrowa, tam przechodzimy przez szosę łączącą Busko Zdrój i Wiślicę. Następnie mijamy małe wiejskie przysiółki brzezie - Gluzy, Gaj aby dojść do miejscowości o nietypowej pisowni Chotel Czerwony. Zwraca tutaj uwagę kościół pw. Św. Bartłomieja, wzniesiony ok. poł. XIV wieku fundacji Jana Długosza.
Świątynia stoi na wzgórzu zbudowanym z kryształów gipsu. Znajduje się tutaj około 20 m  wykuty w skale korytarz zwany przez miejscową ludność "kuchnią proboszczów". Kryształy gipsu na ścianie wzgórza osiągają imponującą wysokośc
3 metrów.
Od kościoła kierujemy się w stronę wschodnią aby dotrzeć do rezerwatu przyrody Przęślin. Ochronie podlega roslinność sucholubna naskalna oraz wyjątkowe formy krystalizacji gipsu zwane jaskółczymi ogonami.


Fot. Rezerwat przyrody Przęślin,
500 metrów na wschód od miejscowości Chotel Czerwony.

Po przejściu następnych 4 km dochodzimy do Gorsyławic, tutaj możemy zwiedzić kościół pw. Św. Wawrzyńca, jedyna świątynia świętokrzyskiej krainy wybudowana bez fundamentów.
Za kościołem ukazuje nam się jedna z najstarszych miejscowości  w Polsce - Wiślica. W tym byłym mieście o rodowodzie sięgającym IX wieku mieszka około 700 mieszkańców. Będąc w Wiślicy koniecznie należy wejść do Bazyliki Narodzenia Najświętszej Marii z 1350 roku, będący przykładem kościołów ekspiacyjnych tak zwanej serii baryczkowskiej. Jest to pierwszy dwunawowy kościół w Polsce. W podziemiach bazyliki możemy zobaczyć słynną Tablicę Orantów z 1175 roku. Obok Kolegiaty znajduje się Dom Długosza budowany dla mansjonarzy w 1460 roku oraz pawilon archeologiczny na Placu Solnym. Są tu chronione najstarsze zabytki Wiślicy: pozostałości kościoła Św. Mikołaja z przełomu X i XI w oraz misa chrzcielna o nieznanym okresie powstania.
Będąć w Wiślicy warto jeszcze zwiedzić średniowieczne grodzisko położone około
400 metrów
na południowy wschód od Rynku.
Wybrane walory przyrodnicze:
Dolina Nidy w Pińczowie, rezerwaty przyrody: Winiary Zagojskie, Skorocice, Przęślin, Góry Wschodnie. Pomnik przyrody Chotel Czerwony.
Wybrane walory kulturowe:
Kaplica Św. anny w Pińczowie, synagoga, zespół popauliński, pałac Wielopolskich, kościół Św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym, kościół Św. Wawrzyńca w Gorsyławicach, średniowieczny układ miejski Wiślicy, Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Dom Długosza, Dzwonnica, fundamenty kościoła Św. Mikołaja, Płyta Orantów w podziemiach Bazyliki.

Szlak niebieski Berezów (PKP) - Suchedniów (PKP)
Długość szlaku: 15 km
Oficjalne otwarcie:?
Przebieg szlaku: Berezów (PKP) - Jędrów - Ogónów - Michniów - Góra Kamień Michniowski - źródło Burzący Stok - Suchedniów (PKP) ( na trasie Burzący Stok - Opal -  Suchedniów(PKP) połączenie ze szlakiem czarnym.
Wybrane walory przyrodnicze
Rezerwat przyrody Kamień Michniowski - źródło Burzący Stok - pomniki przyrody: Dąb Poziomskiego w Suchedniowie - drzewostany Lasów Siekierzyńskich.
Wybrane walory historyczne:
Młyn Grudzińskich w Suchedniowie -
drewniany dworek z XIXI wieku zwany kałamarzykiem w Berezowie - kościół pw. Św Andrzeja Apostoła z 1758 roku - Muzeum Matrylologii Wsi Polskiej w Michniowie.

Szlak niebieski Chęciny - Łagów im. Edmunda Padechowicza
Długość szlaku: 69 km
Oficjalne otwarcie:
Przebieg szlaku: Chęciny(rynek)- Dolina Chęcińska - Jaskinia Piekło - Wiśniowa(370) - Dolina Zelejowska - marmurołom Szewce - Pomnik w Szewcach - Zielona - Patrol (388), (skrzyżowanie z czerwonym szlakiem Chęciny - Kielce) - Zgórskie Lasy - Trupień(360)- Słowik - Góra Biesak(381) - Pierścienica (367) skocznia narciarska -  Kielce ( ulicami: Ściegiennego, Popiełuszki, 
Góra Telegraf (406), Bukówka - Mójcza - Mójecka(Zalasna) - Pasmo Daleszyckie ( Otrocz - 375), Niestachów - Sikorza(361) - Brzechów - Daleszyce - Niwy - Ostra(318) - Września(370) - Pasmo Cisowskie ( Stołowa - 424, rezerwat Cisów - Włochy 429)) - Brzezinki - Łapigrosz  - Pasmo Orłowińskie( Góra Zamczysko, Góra Kiełki (452), Sędek, Górna Droga)- Bielowa - Łagów
Wybrane walory przyrodnicze:
Góra Zamkowa, Dolina Chęcińska - Zachodnia część Pasma Zelejowej( część rezerwatu przyrody Góra Zelejowa) WIĘCEJ, Jaskinia Piekło ( pomnik przyrody). Ochronie podlega urwisko skalne o długości 50 m i wysokości 6 m położone w północno - zachodnim stoku Góry Żakowej.Korytarze jaskini Piekło mają łączną długość 35 m, deniwelacja wynosi - 5,5m. Ta podziemna forma krasowa wykształciła się w utworach permskich( zlepieńce).- Pasmo Bolechowickie ( około 500 metrów od szlaku znajduje się Jaskinia Raj), Pasmo Zgórskie. Jedno z piękniejszych pasm górskich Obszaru Kieleckiego. Zbudowane z twardych i odpornych wapieni dewońskich, Pasmo Posłowickie z Biesakiem i Górą Pierścienicą, Pasmo Dymińskie z Telegrafem - Niwy ( gruzowisko skalne zbudowane piaskowców kwarcytowych dolnego dewonu) - rezerwat leśny Cisów ( WIĘCEJ), pasmo Orłowińskie, Łagów - jaskinia Zbójecka (WIĘCEJ)


Zdj. Rezerwat Cisów w Paśmie Cisowskim
Wybrane walory kulturowe:

Chęciny - (
klasztor franciszkanów), XIV wieczny kościół Św Bartłomieja z kaplicą Fodygów, Niemczówka, Synagoga, rynek) - zamek w Chęcinach z początku XIV wieku., układ miejski Daleszyc (fragment ulicy Głowackiego z zabytkową drewnianą architekturą, kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła z XV wieku, ruiny warowni na górze Zamczysko w Widełkach, drewniana kapliczka z XIX wieku w Sędku, Łagów( kościół pw. św. Michała Archanioła)


Zdj. Kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Łagowie

POWRÓT.STRONA GŁÓWNA

 
  Jesteś 266062 odwiedzający (778055 wejścia) Dziękujemy za odwiedziny strony (C)Jacek Dopieralski. GeoTravel. 2008-2018 Last updated: 25.12.2018  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Przewodnik świętokrzyski, przewodnik po Sandomierzu Góry Świętokrzyskie, Sandomierz